Vår GDPR policy

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Revata AB. Av denna anledning lämnas följande information. 

GDPR Revata revisionsuppdrag.pdf
GDPR Revata_Kunder_uppdrag.pdf