GDPR policy & 

Allmänna villkor


När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige

en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning
av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Revata AB.
Av denna anledning lämnas här vår GDPR-policy. 

Våra allmänna villkor gäller för de redovisnings-, revisions- och rådgivningstjänster som vi erbjuder, se nedan.

GDPR Revata revisionsuppdrag.pdf
GDPR Revata hantering av kunder & uppdag.pdf
Allmänna villkor på redovisning.pdf
Allmanna_villkor_om_revision.pdf
Allmanna_villkor_om_radgivningstjanster.pdf