Jultider

Kontoret håller stängt mellan den 23 december och 1 januari. Vi önskar alla våra nuvarande och blivande kunder en god jul och ett gott nytt år!

Godkända utan anmärkning

Auktoriserade redovisningskonsulterna Sofia Ulin och Malin Carnérus har återigen blivit godkända utan anmärkning i FAR:s kvalitetskontroll.

Som auktoriserad redovisningskonsult genomgår man vart sjätte år en kvalitetskontroll för att tillse att man håller en hög nivå på sitt arbete.

Även byråns rutiner kontrolleras för att tillse att alla följer REKO Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.