Återgå till blogg
Godkända utan anmärkning

Auktoriserade redovisningskonsulterna Sofia Ulin och Malin Carnérus har återigen blivit godkända utan anmärkning i FAR:s kvalitetskontroll.

Som auktoriserad redovisningskonsult genomgår man vart sjätte år en kvalitetskontroll för att tillse att man håller en hög nivå på sitt arbete.

Även byråns rutiner kontrolleras för att tillse att alla följer REKO Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster.